نیتروژن در پتروشیمی و پالایش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نیتروژن یکی از فراوان‌ترین عناصر در جهان است و حدود 78 درصد از جو زمین را تشکیل می‌دهد. این گاز بی‌رنگ، بی‌بو و غیرسمی است و در صنعت پتروشیمی و پالایش کاربردهای فراوانی دارد.

گاز نیتروژن یک گاز بی اثر است که در صنعت پتروشیمی کاربردهای فراوانی دارد. شما میتوانید برای سفارش گاز نیتروژن با سپهر گاز کاویان تماس برقرار نمایید.

02146837950
02146835980

کاربردهای نیتروژن در پتروشیمی

در صنعت پتروشیمی، نیتروژن برای طیف گسترده‌ای از کاربردها استفاده می‌شود، از جمله:

خنثی‌سازی هوا: نیتروژن برای خنثی‌سازی هوا در فرآیندهای تولید مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود. این کار برای جلوگیری از واکنش‌های ناخواسته بین مواد شیمیایی و اکسیژن هوا انجام می‌شود.

خشک‌کردن تجهیزات: این گاز برای خشک‌کردن تجهیزات و مخازن استفاده می‌شود. این کار برای جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی تجهیزات و همچنین برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی انجام می‌شود.

اطفاء حریق: N2 برای اطفاء حریق در مخازن و تجهیزات حاوی مواد قابل اشتعال استفاده می‌شود. این گاز به دلیل نقطه جوش پایین، می‌تواند به سرعت حریق را خاموش کند.

انتقال مواد: نیتروژن برای انتقال مواد در خطوط لوله و مخازن استفاده می‌شود. این کار برای جلوگیری از واکنش‌های ناخواسته بین مواد و اکسیژن هوا انجام می‌شود.

کاربردهای نیتروژن در پالایش

در صنعت پالایش، ازت برای طیف گسترده‌ای از کاربردها استفاده می‌شود، از جمله:

بلنکت کردن مخازن: N2 برای بلنکت کردن مخازن حاوی مواد قابل اشتعال استفاده می‌شود. این کار برای جلوگیری از انفجار مخازن در صورت وجود جرقه یا حرارت انجام می‌شود.

خشک‌کردن تجهیزات: N2برای خشک‌کردن تجهیزات و مخازن در پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود. این کار برای جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی تجهیزات و همچنین برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی انجام می‌شود.

انتقال مواد: نیتروژن برای انتقال مواد در خطوط لوله و مخازن در پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود. این کار برای جلوگیری از واکنش‌های ناخواسته بین مواد و اکسیژن هوا انجام می‌شود.

میزان خلوص نیتروژن در پتروشیمی و پالایش

میزان خلوص نیتروژن مورد استفاده در صنعت پتروشیمی و پالایش به کاربرد آن بستگی دارد. در برخی کاربردها، مانند بلنکت کردن مخازن، نیاز به N2 با خلوص بالا است تا از تشکیل ترکیبات ناخواسته با سایر گازها جلوگیری شود. در سایر کاربردها، مانند انتقال مواد، نیاز به ازت با خلوص کمتر است.
در صنعت پتروشیمی و پالایش، ازت با خلوص‌های مختلف از جمله ۹۵٪، ۹۹٪ و ۹۹٫۹۹٪ مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاز N2با خلوص ۹۵٪ برای برخی کاربردهای عمومی مانند خشک‌کردن تجهیزات و اطفاء حریق استفاده می‌شود. این گاز با خلوص ۹۹٪ برای کاربردهای حساس‌تر مانند بلنکت کردن مخازن و انتقال مواد استفاده می‌شود. این گاز با خلوص ۹۹٫۹۹٪ برای کاربردهای بسیار حساس مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی استفاده می‌شود.
نیتروژن یکی از مواد اولیه مهم در صنعت پتروشیمی و پالایش است. این گاز برای طیف گسترده‌ای از کاربردها استفاده می‌شود و نقش مهمی در تولید محصولات پتروشیمیایی و نفتی ایفا می‌کند.